Bijeenkomst Het belang van risicomanagement bij assetmanagement

Datum 22 september 2016
Locatie Zaalverhuur 7, Bollenhofsestraat 138 a, 3572 VT Utrecht
DoelgroepRisicomanagers en managers projectbeheersing van rijk, provincies, waterschappen, gemeenten, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en andere geïnteresseerden

Het belang van risicomanagement bij assetmanagement

Het beheer en onderhoud van een asset brengt vele risico’s met zich mee. Er zijn risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, productie, kosten en imago. Hoe gaat u om met het managen van deze risico’s? Tijdens een bijeenkomst op donderdag 22 september gaan we aan de hand van praktijkvoorbeelden verder in op dit thema.

Programma:

12.30 uur 
Inloop en lunch

13.00 uur
Opening door dagvoorzitter Ad de Waal Malefijt, sectormanager Water drinkwaterbedrijf Dunea

13.15 uur
Theoretische onderbouwing Ype Wijnia van AssetResolutions

Asset management haalt een groot deel van zijn toegevoegde waarde uit het expliciet managen van de risico’s. Deze zogenaamde risicogestuurde besluitvorming is per definitie besluitvorming onder onzekerheid. De natuurlijke respons van veel organisaties is om deze onzekerheden te verminderen, bijvoorbeeld door heel gedetailleerde modellen te maken. Onderzoek wijst echter uit dat ondanks de onzekerheden hele goede besluitvorming mogelijk is met relatief eenvoudige instrumenten, mits die worden gebruikt in een goed ontworpen proces. Met systematische toepassing van deze pragmatische benadering kan 20-30% op de totale kosten (uitgaven plus risico) worden bespaard.

14.15 uur 
Korte pauze

14.30 uur
Interactieve werksessie: caroussel langs praktijkvoorbeelden

In deze werkvorm worden de praktijkvoorbeelden aan de hand van een poster toegelicht en krijgt de deelnemer de gelegenheid om vragen te stellen en het gesprek met elkaar aan te gaan.

Praktijkvoorbeelden:

- Provincie Noord-Holland en provincie Overijssel over ISO 55000 certificering door Tijs de Jong en Sander Wassink
- Rijkswaterstaat over risicomanagement bij de Stormvloedkering Ramspol door Sandra Koning
- Drinkwaterbedrijf Dunea over risicomanagement in de praktijk door Angela Puts
- Waterschap Vallei en Veluwe over het watersysteem sturen op basis van risico's door Guido Ritskes
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier over risicomanagement bij persleidingen door Ralph Kramer
- Rijkswaterstaat over risicomanagement over Instandhouding Advisering Kunstwerken door Olaf van Hulst

16.00 uur Plenaire terugkoppeling; wat nemen we mee naar huis uit deze sessie? Welke vragen leven er ten aanzien van risicomanagement? Waar zou u in de toekomst kennis over willen delen?

16.15 uur
Afsluiting en netwerkborrel