Online kennissessie De Groenketen

Ketensamenwerking in de groensector

Introductie

Op donderdag 5 november organiseren we samen met de BouwCirculair een online kennisuitwisseling over ‘de groenketen’. In deze online sessie staat de aftrap van ketensamenwerking in de groensector centraal. Daarnaast komen recente ontwikkelingen aan bod, waaronder de kennis en ervaringen van groenspecialisten als beheerders en ontwerpers.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
5 november 2020
Tijd
9.30 uur – 10.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Beheerders die willen bijdragen aan versterking van de groenketen
Contactpersoon
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Over dit evenement

De circulaire opgave binnen de infra betreft ook de groenketen

GWW-breed zijn er vele onderwerpen die een integrale focus verdienen, waar milieueffecten in zijn waar te nemen. Om zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Ook binnen de groensector speelt dit. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als biobased grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders - en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven. Om ketensamenwerking te starten is het nodig dat alle belanghebbenden in die groensector direct of indirect vertegenwoordigd  zijn. Deze online bijeenkomst is de aftrap naar de oprichting van De Groenketen.

Wanneer mag je deze sessie niet missen?

 • Als je je bezig bent met groenbeheer
 • Als je ambieert om met meerdere opdrachtgevers en marktpartijen een ketensamenwerking op te zetten
 • Als je nieuwsgierig bent naar duurzame oplossingen in het kader van groenbeheer

Waar willen we samen naartoe?

 • Dat de doelgroep (meer) op de hoogte is van de ontwikkelingen in groensector
 • Dat de doelgroep (meer) inzicht krijgt hoe groenbeheer de klimaatdoelstellingen kan ondersteunen
 • Dat we gezamenlijk meer samenwerking binnen de groensector opzoeken om zo de klimaatdoelstellingen sneller en efficiënter te verwezenlijken

Programma

1. Toelichting op de werking van ketensamenwerking

 • Succesfactor ketensamenwerking                                                                  
 • Doorzetten ketensamenwerking op andere onderdelen                           
 • De wens voor een Groenketen                                                                       

2. De wens van de opdrachtgever                                         

 • Olga van de Veer, Provincie Gelderland (hoe om te gaan met circulariteit en duurzaamheid)

3. De kunst van duurzaam toepassen                                                               

 • Job Wittens, Peppelhout (duurzaam inzetten Brabants Populierenhout)
 • Peter van Kemenade, Attender Groen (gebruik Miscanthus in groenbeheer)
 • Peter van Kessel, van Berkel Groep (duurzame verwerking van groen)

4. Het gesprek over                                                                                  

 • Nut en noodzaak van ketensamenwerking om doelstellingen te behalen
 • De wens en wijze van circulair uitvragen in de Groenketen
 • Hoe circulair kan groenbeheer zijn
 • Hoe zien groenbeheerder, groenaannemer en verwerker samenwerking om circulaire en duurzame doelstellingen rondom groenbeheer en groenprojecten te realiseren

5. Conclusie en afsluiting

Sprekers

Peter van Kessel
Peter van Kessel
Van Berkel groep
Bedrijfsleider
Job Wittens
Job Wittens
Peppelhout
Eigenaar
Peter van Kemenade
Peter van Kemenade
Attender Groen
Directeur
Olga van de Veer
Olga van de Veer
Provincie Gelderland
Assetmanager
Daaf de Kok
Daaf de Kok
BouwCirculair
Adviseur
Bas Doms
Bas Doms
Plein B
Adviseur contracteren en aanbesteden

Organisatoren

Platform WOW
Bouwcirculair