Meeloopdagen

Vol, je kunt je niet meer inschrijven

Introductie

Beeldmerk Week van de WOW-factorHoe doen jullie dat?!

In de week van 26 tot en met 30 oktober organiseren we, samen met verschillende gemeenten, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat, marktpartijen en kennisorganisaties de WOW-meeloopdagen. Naar aanleiding van de huidige COVID-19 situatie past dit jaar een fysieke invulling van een meeloopdag niet. De huidige maatregelen beperken niet-noodzakelijke reizen en ontmoetingen. De betrokken organisaties en personen stemmen met elkaar het alternatief af. Bijvoorbeeld dat de meeloopdag georganiseerd wordt, zodra de situatie rondom COVID-19 dit toestaat. Of online. Want ieder jaar blijkt weer: een dagje meelopen bij een collega in een andere overheids-, kennisinstelling of een bedrijf is een snelle en makkelijke manier om de kennisdeling in de sector van weg- en waterbeheer te vergroten, elkaars werelden beter te leren kennen en het netwerk te versterken.

Praktische informatie

Evenementdatum
26 oktober 2020
Kosten
Geen
Doelgroep
Iedereen die op de een of andere manier in zijn werk betrokken is bij weg- of waterbeheer
Contactpersoon
Ronald Wielinga
Ronald Wielinga
Verbinder
Van Hoogheemraadschap Rijnland naar Waterschap Drents Overijsselse Delta: schitterend om te zien hoe het ergens anders werkt , Platform WOW