Online brugdialoog: Constructieve veiligheid

Een blijvend gesprek

Introductie

Op donderdag 24 september is het volgende Brugdialoog waarin professionals - die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland - online met elkaar in gesprek gaan. 

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
24 september 2020
Tijd
08.00 - 09.15 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Deskundigen die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland
Contactpersoon
Jetske Eefting
Jetske Eefting
Programmasecretaris

Over dit evenement

Het thema Constructieve veiligheid

Constructieve veiligheid is een kritische uitdaging bij het bepalen van een juiste koers in het beheren van onze bruggen en sluizen. Hoe om te gaan met proefbelastingen? Hoe borgen we de kwaliteit op de bouwplaats? Welke eisen stelt de opdrachtgever? Welke risico's zijn er zoal en wat betekent dit voor aannemers?

Hoe zien de ontwikkelingen met betrekking tot constructieve veiligheid eruit wat betreft de instandhouding van onze civiele kunstwerken? Wat betekent dat in relatie tot de Wet Kwaliteitsborging? Wat zijn de uitdagingen, gezien vanuit je rol als opdrachtgever, opdrachtnemer, aannemer of kennisinstituut? Deze vragen komen aan de orde tijdens de eerstvolgende Brugdialogen op donderdag 24 september van 08.00 tot 9.15 uur.

Een blijvend gesprek: de Bruggendialogen

De Bouwagenda, Bruggenstichting, CROW, Platform WOW en De Bouwcampus merken op dat er behoefte is aan een bruggendialoog. De uitdagende en omvangrijke opgave om de Nederlandse civiele kunstwerken te renoveren en vervangen is iets waar we samen nog decennia mee bezig zijn. Om dit als overheid en markt aan te kunnen is het gesprek hierover van groot belang. Tijdens de online Brugdialogen komen vraagstukken, ideeën, oplossingen en fails aan bod die jou en jouw collega’s door heel Nederland helpen. Laten we er met zijn allen naar streven om zo veilig, efficiënt en duurzaam mogelijk te werken. Want die (gerenoveerde) kunstwerken moeten er komen. En vaak snel ook. Jouw kennis en ervaring is hard nodig om dit voor elkaar te krijgen.

Aanmelden voor de brugdialogen

Klik hier om je als deelnemer aan te melden. Voorafgaand aan de bijeenkomst ontvang je een bevestiging met de link om deel te nemen en toelichting over de te gebruiken techniek (ZOOM). Je kunt je aanmelden voor een of meerdere sessies. Ben je een keer verhinderd? Geen probleem; je meldt je per dialoog aan.

Vier redenen om aan te sluiten en de dialoog te versterken

  1. Het wiel: We vinden niet individueel als persoon of organisaties het wiel opnieuw uit. We werken samen aan dezelfde opgaven.
  2. Open: Tijdens de Brugdialogen delen we ideeën, mislukkingen en successen.
  3. Impact: Luisteren, inbrengen, inspireren, tot je nemen, verwerken, meenemen én toepassen. Impact door het gesprek te voeren en verder te brengen.
  4. Puzzel: In dialoog brengen we samen. Ook jij hebt een stukje van de puzzel.

De opzet van de brugdialogen

Elk brugdialoog wordt gestart met een korte introductie aan de hand van een thema. Dit doen we door een gesprek tussen enkele specialisten en ervaringsdeskundigen te faciliteren. Daarna bespreken we het onderwerp in kleinere groepen (4-5 mensen) en sluiten dan weer plenair af met een ‘wrap-up’. Kort en bondig, ‘to the point’ zodat we er met z’n allen wijzer van worden. Belangrijke uitkomsten uit de bruggendialoog worden ingebracht bij de Top Meeting met bestuurders en directeuren van assetbeheerorganisaties die aan het eind van het jaar wordt georganiseerd. Lastige en complexe vraagstukken worden ingebracht in de leeromgeving bij De Bouwcampus.

Waar hebben we mee te dealen?

Veel bruggen, maar ook sluizen, viaducten, duikers etc. zijn gebouwd in de jaren 50-60-70 van de vorige eeuw en naderen het einde van hun technische levensduur, waardoor assetbeheerders en -eigenaren geconfronteerd worden met een ingrijpende en kostbare uitdaging. Willen we deze opgave op tijd, veilig, efficiënt en duurzaam uitvoeren, dan is het van belang dat alle betrokken beheerders en marktpartijen met elkaar samenwerken en kennis uitwisselen.

Organisatoren

De Bouwcampus
Platform WOW
De Bouwagenda
Bruggenstichting
Kennisplatform CROW
Assetmanagement
Brugdialoog Innovatiegericht inkopen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over gebundeld aanbesteden
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over hergebruik bruggen
Assetmanagement
Terugblik: online Brugdialoog over inspecties
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over constructieve veiligheid
V&R-opgave
Terugblik: online Brugdialoog over areaalinformatie
V&R-opgave
Terugblik online Brugdialoog 'de driehoek kosten, kwaliteit en risico’s'
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Bouwlogistiek
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog biobased bouwen
Assetmanagement
Terugblik: Brugdialoog Industrialisatie
V&R-opgave
Terugblik Brugdialoog Landelijk Prognoserapport Infra
V&R-opgave
Terugkijken: verdiepingssessie Landelijk Prognoserapport Infra
Assetmanagement
Terugblik Brugdialoog Samenwerken in bouwteams