Open college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?

Introductie

Op vrijdag 15 november geeft Erik Verschoor, Adviseur Verkeersmanagement en Smart Mobility bij Arcadis, een open college over Smart Mobility. Hij werpt een blik op evenementen als de Vuelta, de Tour de France en de Giro in Nederland. Hoe organiseer je verkeersplannen rondom dit soort evenementen slim?

Praktische informatie

Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Evenementdatum
15 november 2019
Tijd
Tijd
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders bij de overheid

Over dit evenement

Handelingsperspectief voor bezoekers en passanten

Evenementen en zeker grote evenementen zorgen voor een sterk afwijkend verkeersproces. Zaak is dan om bezoekers, maar zeker ook passanten, te voorzien van voldoende handelingsperspectief. Verkeersmanagement en mobiliteitsmanagement bieden hiervoor reeds jaren een uitgebreid instrumentarium. Nieuwe informatietechnieken en publieke-private samenwerkingen vormen een steeds belangrijkere bijdrage om de gebruiker te informeren. Maar dat gaat allemaal niet vanzelf. Dit vraagt organisatie, creativiteit en regie.

Vuelta in Nederland

Erik Verschoor van Arcadis heeft al menig groot (wieler)evenement verkeerskundig in goed banen geleid. Dit jaar start de Vuelta op 14 augustus in Utrecht en koerst daarna 2 dagen door Brabant. Hoe zal hij dit jaar “aan de start staan”?

Wegbeheerders bij de overheid zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.

Opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit

Het college is onderdeel van een opleidingsprogramma over Slimme en Groene Mobiliteit, dat de provincie Overijssel samen met Platform WOW en het Landelijk Verkeersmanagementberaad heeft opgezet. In het programma worden werkzoekenden in drie maanden 'bijgepraat' over de belangrijkste smart mobility thema's, om vervolgens het geleerde in de praktijk te brengen bij een werkervaringsplaats.

Kennis opfrissen en praktijkervaring delen

Jouw aanwezigheid bij deze colleges als ervaren wegbeheerder snijdt aan twee kanten. Het is de ideale gelegenheid om je kennis op te frissen over de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Daarnaast kun je vanuit jouw praktijkervaring waardevolle vragen stellen en voorbeelden aandragen.

Spreker

Erik Verschoor
Erik Verschoor
Arcadis
Senior consultant & Technical Director Smart Mobility
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?