Toolbox Omgang agressie en geweld

Agressie en geweld

Onderzoek Agressie en geweld

In 2017 liet Platform WOW onderzoek doen naar de mate waarin agressie en geweld tegen medewerkers, van water- en wegbeheerders, die in contact komen met burgers en klanten in de praktijk voorkomt. De resultaten van het onderzoek (pdf) zijn samengevat in een factsheet.

Handreikingen in toolbox opgenomen

Op deze pagina vind je de online toolbox waarin handreikingen gedaan worden hoe om te gaan met agressie en geweld binnen jouw organisatie. Deze toolbox is ingedeeld naar aanleiding van de acht maatregelen Veilige Publieke Taak (VPT). Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze maatregelen ontwikkeld. De maatregelen zijn opgesteld om agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak tegen te gaan. Wij vragen je mee te werken aan het uitbreiden en up-to-date houden van deze toolbox. Heb je tips of documenten die aan deze toolbox toegevoegd kunnen worden, laat het weten via info@platformwow.nl.

Onderzoek Agressie en geweld in het nieuws: