Nieuws

 • Effectief samenwerken

  Samenwerken is momenteel het thema dat terug komt in de missie of visie van allerlei organisaties binnen de overheid. Het lijkt zo simpel, maar het bl
 • Uitwisseling: kennis delen en ideeën opdoen

  Kees Vonk, directeur Waterschap Rivierenland, en Joost de Ruig, Directeur Water & Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, namen een kijkje
 • Gezamenlijke zoutinkoop

  In maart 2011 zijn tijdens een WOW-bijeenkomst, door de diverse aanwezige Limburgse wegbeheerders, mogelijke vlakken van samenwerking verkend. Eén con
 • Regionaal samenwerken

  Sinds ruim een jaar ben ik een van de initiatiefnemers van WOW. Een enthousiaste en betrokken groep die vanuit hun organisaties, maar vaak ook persoon
 • Van beleid naar uitvoering

  In de afgelopen jaren is er op het gebied van het waterbeheer veel beleid ontwikkeld. Dat beleid is vertaald in uitvoeringsplannen. Waar het de komend
 • Waterloket

  Tijdens de voorbereidende regiobijeenkomsten voor de WOW-dag 2010 is naar voren gekomen dat er wellicht behoefte is aan een Landelijk Waterloket. Het
 • Informatiehuis Water van start

  In Amersfoort opende Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur generaal Rijkswaterstaat en voorzitter van platform WOW, samen met Jan Geluk, dij
 • Uitwisselen van kennis en ervaring

  In onze vorige nieuwsbrief stond een stukje over de inventarisatie die heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het uitwisselen van kennis en er
 • Gezamenlijk bewegwijzeringscontract

  De provincies Zuid-Holland en Overijssel en Rijkswaterstaat besteden sinds voorjaar 2009 samen hun bewegwijzering uit aan marktpartijen. Na een gezame
 • WOW beloont samenwerking

  Onlangs overhandigde Jos Sprangers het eerste WOW prijsrapport aan Chris de Vries van de provincie Noord-Holland. Het project Minder Hinder, dat een s

Hoofdthema's


Thema's


Jaren


Datums