Nieuws

 • Kennis delen om samen te kunnen werken

  Om te kunnen samenwerken, moet je elkaar kennen. Je moet weten wat er bij de andere organisatie speelt. Aan welke problemen werkt een andere waterbehe
 • De weggebruiker optimaal faciliteren

  De nieuwsbrief van Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders bevat ook deze keer weer veel nieuws en interessante wetenswaardigheden. Ik was een van de aa
 • Effectief samenwerken

  Samenwerken is momenteel het thema dat terug komt in de missie of visie van allerlei organisaties binnen de overheid. Het lijkt zo simpel, maar het bl
 • Uitwisseling: kennis delen en ideeën opdoen

  Kees Vonk, directeur Waterschap Rivierenland, en Joost de Ruig, Directeur Water & Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland, namen een kijkje
 • Gezamenlijke zoutinkoop

  In maart 2011 zijn tijdens een WOW-bijeenkomst, door de diverse aanwezige Limburgse wegbeheerders, mogelijke vlakken van samenwerking verkend. Eén con
 • Regionaal samenwerken

  Sinds ruim een jaar ben ik een van de initiatiefnemers van WOW. Een enthousiaste en betrokken groep die vanuit hun organisaties, maar vaak ook persoon
 • Van beleid naar uitvoering

  In de afgelopen jaren is er op het gebied van het waterbeheer veel beleid ontwikkeld. Dat beleid is vertaald in uitvoeringsplannen. Waar het de komend
 • Waterloket

  Tijdens de voorbereidende regiobijeenkomsten voor de WOW-dag 2010 is naar voren gekomen dat er wellicht behoefte is aan een Landelijk Waterloket. Het
 • Informatiehuis Water van start

  In Amersfoort opende Theo van de Gazelle, plaatsvervangend directeur generaal Rijkswaterstaat en voorzitter van platform WOW, samen met Jan Geluk, dij
 • Uitwisselen van kennis en ervaring

  In onze vorige nieuwsbrief stond een stukje over de inventarisatie die heeft plaatsgevonden naar de mogelijkheden van het uitwisselen van kennis en er

Hoofdthema's


Thema's


Jaren


Datums