Test header

Smart Shipping & Wet- en regelgeving bij autonoom varen

Datum 23 augustus 2018
Tijd 10.00-15.00 uur
Kosten geen
Locatie de Witte Vosch, Oudegracht 46, 3511 AR Utrecht
Doelgroepnautisch en juridische adviseurs van rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en havenbedrijven, brancheorganisaties

De logistiek op het water wordt steeds slimmer en autonomer. Denk aan het besturen van schepen op afstand, het slimmer delen van informatie, het optimaliseren van vaarwegonderhoud en het vergaand geautomatiseerd varen van schepen.

De Smart Shipping Challenge 2017 gaf een eerste aanzet tot actiever samenwerken op het gebied van slimme scheepvaart. In 2018 gaan we door om als overheid en Nederland klaar te staan voor slimme(re) schepen. Hoe kan je als beheerder een slim schip laten varen? Met welke wet- en regelgeving dien je rekening te houden? Hoe kun je een experiment toestaan?

Tijdens de bijeenkomst gaan we in op bovenstaande vragen, maar zullen ook stil staan bij de bredere Smart Shipping opgave. Wat houdt Smart Shipping nu eigenlijk in? Er worden diverse voorbeelden vanuit de praktijk getoond. Na de lunch verdiepen we ons in de mogelijkheden om te experimenteren met vergaand geautomatiseerd varen/Smart Shipping.

Programma

10.00 – 10.45: Opening en keynote speaker over Smart Shipping

10.45 - 12.30: Praktijkvoorbeelden Smart Shipping en ‘Smart Shipping game’.

12.30 – 13.00: Lunch

13.00 – 15.00: Verdieping Wet- en regelgeving vergaand geautomatiseerd varen

Het team van Platform WOW en Smart Shipping zien je graag op donderdag 23 augustus!

Direct aanmelden